Bronnen

De bronnen van DoorvoeldBewegen©?

DoorvoeldBewegen© werd ontwikkeld om een antwoord te vinden voor de hoge uitval cijfers van klassieke oefentherapie waar verondersteld wordt dat je je best moet doen. Moest je dan je best doen voor een klacht die was ontstaan omdat je teveel je best had gedaan?

DoorvoeldBewegen© steunt op de principes van de moderne bewegingswetenschap en is er op gericht om de gebruikelijke bewegingspatronen van de patiënt te veranderen naar een natuurlijkere manier van bewegen, die minder klachten voortbrengt en minder vermoeiend is. Voor meer informatie: zie bijlage 1 in het boek “Body in Peace”, TIMING.

DoorvoeldBewegen© is een leerproces om de wijze van houden en bewegen van het lichaam energiezuiniger te maken. Dit vormt een essentieel onderdeel bij de aanpak van langdurige klachten zoals moeheid en pijn. Het programma heeft als doel een goede samenwerking te verwerven tussen de (lichaams-)delen en het menselijk lichaam als geheel bij het dagelijks functioneren. Zo kom je tot een spaarzame en zuinige manier van bewegen. De vorm en functies van het lichaam zijn immers één geheel. DoorvoeldBewegen© is de weg van ‘onbewust-onbekwaam’ naar ‘onbewust-bekwaam’. Je hoeft dan niet meer na te denken over hoe je een taak uitvoert, het gaat dan vanzelf, vanuit je ‘eigen’.

Etudes zegt u?

DoorvoeldBewegen© omvat acht specifieke ‘basis études’, te zien als leermomenten (en dus NIET te verstaan als oefeningen want “exercise makes permanent, not perfect”). Etudes gebruiken specifieke hints (cues) om de doodgewone dagelijkse houdingen (vb. liggen, staan, zitten, gaan, enz.) zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Gezien de manier waar we gebruik van maken om ons opgericht te houden, om ons te bewegen en om ons te verplaatsen vóórbewust wordt gevormd (taal komt hiervoor vaak te laat), worden specifieke hints gebruikt. Het woord étude werd overgenomen van Vsevolod Meyerhold (1874 - 1939), theaterregisseur in Moscou, die in parallel met de bewegings-wetenschappelijke bevindingen van Nikolaï Bernstein (1896 - 1966) zijn acteurs leerde een juiste lichaamsvorm aan te nemen vooraleer taal (in dit geval de theatertekst) toe te voegen. 

Door het zich eigen maken van deze études leer je om minder snel op prikkels van buitenaf te reageren. Zo kan je meer vanuit jezelf functioneren en geraak je minder ‘gestrest’. Het ontspannen gevoel is dan een natuurlijke basishouding. Daarom krijg je bij DoorvoeldBewegen© een uitnodiging in de plaats van een opdracht.

Door het herhaaldelijk uitvoeren van de études wordt je hele lichaam geleidelijk als anders, lichter, vlotter en meer efficiënt ervaren.  De aangeleerde hints krijg je op een memoblad mee om er thuis, dagelijks, mee aan de slag te gaan. Zie het als ‘Kuuroord Thuis’.

Neem even de tijd voor het volgende:

Ga voor een raam staan of buiten, ergens waar je een eind ver kunt kijken. Voel je voeten, laat je enkels ‘los’. 
Voel je opgericht. Doe geen moeite om je rechtop te houden, span je spieren niet op.
Stel je voor dat je veilig op een balkon staat, midden in het hooggebergte.
Je kijkt naar het wijdse landschap voor je.
Welke spanning voel je in je nek?
Hoe voelt je romp aan? Wat voor ademhaling heb je?

Stel je nu voor dat je naar een vlag op de top van een berg kijkt.
Je hoeft er zelfs je ogen niet voor te bewegen in je oogkassen.
Beweegt de vlag? Welke vlag is het? Welke kleur heeft ze?
Welke spanning voel je nu in je enkels? En in je nek? Hoe voelt je romp aan? 
Welke ademhaling heb je nu? 

 

Kijk van de berg naar de vlag. En weer terug naar de berg.
Voel opnieuw.
Wat doe je? Wat voel je? Wat denk je?

Neem er de tijd voor. Durf te wachten op de verwondering dat je iets nieuws gaat voelen.

Beelden zijn duizend woorden waard.

Aansluitend bij deze etudes worden de beelden van vriend John Appleton gebruikt. Door te werken met specifieke beelden wordt je gestimuleerd om je rechter hersenhelft te gebruiken bij het aansturen van je lichaam. Hierdoor gaan de bewegingen en/of activiteiten minder aanvoelen als ‘moeten’. Voor meer informatie, zie www.posturereleaseimagery.org.

DoorvoeldBewegen©, jezelf een opdracht leren geven in een veilige context, is steeds de eerste stap, en vaak ook voldoende.

Wat volgt daarna? Indien nodig.

Juist ‘oefenen’. Nu het veilig kan, mag het ook meer zijn. Er kan een veilig schema worden opgesteld volgens de principes van de Graded Exercise / Exposure Therapy (kortweg GET). Dit schema wordt steeds in samenspraak met de patiënt opgemaakt en opgevolgd

Om de uithouding / versterking te trainen zijn er bij aanvang specifieke aandachtspunten. Het gaat namelijk om het ‘trainen’ van juist die spiervezels die zorgen voor uithouding en dus niet van diegene die zorgen voor kracht en snelheid. De specifieke procedures van Raymond Dart (1893 - 1988) zijn hiervoor zeer geschikt. Voor een voorbeeld kan je terecht op het blad Klik, Kijk en Voel van deze site.

Door deze procedures toe te passen train je jezelf om in het lang, breed en diep te zijn en te blijven. Lang is blij, breed is trots en diep is erbij horen en iets te zeggen hebben. Uiteraard leer je eerst hoe, via DoorvoeldBewegen©.

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”