More Energy & Oxigen by Self Embodiment

DoorvoeldBewegen© in een onveilige context? Dan is MOEŸ•SE© een volgende stap.moe•se stamp

 

MOE•ŸSE© staat voor More Oxigen and Energy by Self Embodiment. Het is een lichaamsgericht programma dat volgt nadat patiënten zich de ‘basis études’ van DoorvoeldBewegen© en de specifieke beelden van Posture Release Imagery© eigen hebben gemaakt.  

Het doel van MOEŸSE©  is dat de patiënt de aangeleerde energiezuinige houdingen en bewegingen ook kan toepassen in niet eenvoudige, dagelijkse leef- en werksituaties. Het gaat om situaties die vaak emotioneel belastend zijn. De specifieke context die voor de patiënt uitlokkend is, vormt een belangrijk aandachtspunt in dit programma.

De specifieke context die voor de patiënt uitlokkend is, vormt dus een belangrijk aandachtspunt in dit programma.

Wat houdt het MOE•ŸSE© programma in?

ONE SPACE: één ruimte.

Dit onderdeel kan je zien als een overgang tussen de études van DoorvoeldBewegen© en MOE•SE©. Je leert unieke lichaam zo zuinig mogelijk te positioneren in de ene unieke ruimte. De vorm van je lichaam, en de beweging van de delen (je arm, je ogen, je ganse lichaam boven je enkels in stand) worden aan ‘taal’ gekoppeld zodat je je bewust wordt van elk onderdeeltje. Doordat elk stukje het geheel nu gaat helpen, ontstaat er ontspanning. Er is minder controle nodig en er zal minder spanning worden opgebouwd vanuit het centrum, vanuit je hoofd. Minder nadenkenen piekeren zijn eveneens de positieve gevolgen. 

DUBBELTAAK- en MEERVOUDIGE TAAKTRAINING (Double / Triple Task Training)

Het uitgangspunt bij deze training is dat je ‘processor’ beperkt is in het verwerken van prikkels van binnenuit (denken bv.) en van buiten uit (zien, horen,...enz.). Je functioneert dus optimaal als je voor normale bezigheden zo min mogelijk je centrale controlesysteem nodig hebt. Dan laat je de lokale onderdelen hun taak rustig en gecoördineerd uitvoeren. Zo heb je zelf meer tijd en ruimte om na te denken en voor het maken van strategieën voor de toekomst.

Bij de dubbeltaak- en meervoudige taaktraining krijg je tijdens het stappen op een loopband een tweede taak aan geboden. Deze tweede taak kan bestaan uit aandachtsoefeningen zijn zoals rekensommen, hoe je van de praktijk naar huis denkt te rijden, enz. of het geven van commentaar op beelden die je zelf hebt aangereikt en die vóór je worden geprojecteerd. Zo wordt je oprichting en het gaan stilaan geautomatiseerd.

EMO-TENSEGRITY études

Reeds in 1960 tekende Charles M. Schulz deze cartoon met zoals steeds in de hoofdrol Charly Brown and Lucy:charly brown

De lijn die hij daarbij aangeeft (boven = blij) / onder = triest) is door iedereen wel gekend. Er is echter ook een tweede lijn: de lijn vòòr / achter. Dit zijn de richtingen die woede (vòòr) en walging (achter) aangeven.

Het verband tussen Charly’s lichaamsvorm en de daaruit voortvloeiende chemische samenstelling van zijn lichaam (maar ook omgekeerd) werd recent bevestigd (Amy Cuddy). Schultz was hiervan al op de hoogte in 1960.

Het langdurig niet uiten van deze emoties heeft gevolgen. Er wordt onder andere veel energie mee verloren. De permanente onderdrukking van deze emoties komt met een kostprijs. Energieverlies. Het is zoals autorijden met je handrem steeds op. Men is zich daar na een tijd niet meer van bewust. Met EMO-TENSEGRITY études krijgt het lichaam de kans deze emoties te uiten (en dus lichaamsvormen vrij te maken, te be-leven) in een veilige context en dus vrij te maken in het lichaam. Het leren aannemen van vormen van emoties en deze niet als taboe aanvoelen voor het eigen lichaam is hierbij essentieel.

De manier waarop het eigen lichaam wordt ervaren, aangestuurd en gebruikt is na het MOEŸSE© traject vaak radicaal anders. Je hebt dan niet langer een lichaam, je bent je lichaam geworden. Deze toestand benoemen we graag als ‘gewoon gewoon’. Gewoon voor het lichaam en gewoon voor de ‘geest’ met een evenwicht tussen de beide hersenhelften

Bronnen:

Theoretisch verwijzen we naar Nikolaï Bernstein en naar Prof. Theo Mulder. Geen theorie echter zonder praktijk. Er werd veel praktische ervaring opgedaan in Marburg (Prof. Oertel, wereldvermaard neuroloog) en tijdens diverse Tensegrity scholingen (Magical Passes). Een speciale vermelding gaat naar Tony de Maeyer voor zijn inwijding in de biomechanica principes naar Vsevolod Meyerhold (1874 - 1940).

We leerden de specifieke actieve aanpak van GET kennen en toepassen in Zweden bij de grondleggers ervan, bij Dr. Alf Nachemson en Dr. Ingalil Lindström (Göteborg) en bij Göran Hägg (hij leerde mij de bronnen van de 20 minuten regel) aan het Nationaal Instituut voor Occupational Health in Stockholm.

Hieronder de lezing die Ingalil Lindström gaf in 1995 op het congres 'waarom heeft een Pa'poea geen rugpijn' georganiseerd door de Associatie van Bewegingsconsulenten te Antwerpen.

 

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”